12/05/2012

"Ci, których kochać najtrudniej, 
najbardziej potrzebują naszej 

miłości."

D.Millman